سرطان ۱۳۷۷ – جولای ۱۹۹۸

شماره مسلسل ۴۹

Payam-e-Zan (Women's Message)
و حالا سیلی‌ پدر درجه‌ یك‌ خاینان‌ جهادی‌ به‌ روی‌ طالبان‌

شاید خوانندگانی‌ باور نكنند ولی‌ واقعیت‌ است‌. قاضی‌ حسین‌احمد امیر جماعت‌ اسلامی‌ پاكستان‌ كه‌ هرچه‌ می‌توانست‌ برای‌ جانیان‌ جهادی‌ انجام‌ داد و مخصوصاً در دوران‌ ضیأالحق‌ در شكار مبارزان‌ آزادیخواه‌، با آن‌ خیانتكاران‌ همدستی‌ می‌كرد، از جانور پیشگی‌ طالبان‌ خجالت‌ می‌كشد! او در پرس‌كلب‌ لاهور اظهار داشت‌ كه‌ جماعت‌ با منع‌ معارف‌، كار كردن‌ زنان‌ و پوشیدن‌ اجباری‌ برقع‌ از سوی‌ طالبان‌ مخالف‌ است‌. او گفت‌: «همچنین‌ ما با بسته‌ شدن‌ تلویزیون‌ مخالفیم‌ زیرا تلویزیون‌ رسانه‌ مهمی‌ برای‌ آموزش‌ و آگاه‌ ساختن‌ مردم‌ از وقایع‌ دیگر نقاط‌ جهان‌ بشمار می‌رود.»!!

«فرنتیرپست‌»، ۳۰ می‌ ۱۹۹۷