سرطان ۱۳۷۷ – جولای ۱۹۹۸

شماره مسلسل ۴۹

Payam-e-Zan (Women's Message)مسابقه‌ تسلیحاتی‌ پاكستان‌ و هند
به‌ بهای‌ تشدید فقر و فاقه‌ توده‌ها‌Pakistan nuclear blast

هندوستان‌ و پاكستان‌ به‌ بهای‌ فایق‌ نیامدن‌ و بی‌اعتنایی‌ به‌ فقر وحشتناك‌ حاكم‌ در آنها به‌ نیروی‌ هستوی‌ بدل‌ شدند زیرا برای‌ سرمایه‌داران‌ هردو خطه‌، مسابقه‌ تسلیحاتی‌ سودآورتر از فراهم‌ ساختن‌ آب‌ و غذا و دوا و برق‌ و مكتب‌ برای‌ میلیونها شكم‌ گرسنه‌ای‌ است‌ كه‌ به‌ روی‌ سرك‌ ها به‌ دنیا می‌آیند و می‌میرند. اما كار به‌ اینجا ختم‌ نمی‌شود، هر دو باید مخارج‌ سرسام‌آورتر دیگری‌ را هم‌ جهت‌ آزمایشات‌ و تكامل‌ بعدی‌ آنها به‌ منظور استفاده‌ از بمب‌ ها در زدن‌ دورترین‌ شهرهای‌ یكدیگر تقبل‌ كنند. و این‌ آنها را كه‌ بخصوص‌ روی‌ مسئله‌ كشمیر غرق‌ كشمكش‌ با هم‌ اند، عمیقتر از هر زمان‌ دیگر وابسته‌ به‌ اروپا و امریكا خواهد ساخت‌. اغلب‌ كشورهای‌ اسلامی‌ هم‌ با هزار رشته‌ وابسته‌ به‌ امریكا اند كه‌ اجازه‌ نخواهند یافت‌ بطور نامحدود از به‌میان‌ آمدن‌ «بمب‌ اسلامی‌» سخن‌ گفته‌ و ابراز شادی‌ نمایند. در گذشته‌ نیز دولتهای‌ اسلامی‌ هیچگاه‌ نه‌ توانسته‌ و نه‌ خواسته‌ اند كه‌ به‌ یاری‌ پاكستان‌ بشتابند. جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با توجه‌ به‌ وضع‌ تعزیرات‌ معینی‌ اقتصادی‌ امریكا و متحدانش‌ بر پاكستان‌، می‌كوشد حتی‌المقدور با آن‌ نزدیك‌ شود، اما پاكستان‌ بیشتر از آن‌ با امریكا رشته‌ دارد كه‌ به‌ این‌ آسانی‌ها از هم‌ دریده‌ شود.

در كشوری‌ كه‌ ملیاردها دالر برای‌ خریداری‌، تولید و انكشاف‌ اسلحه‌ به‌ مصرف‌ می‌رسد

«مسلم‌»، ۲۴ اپریل‌ ۱۹۹۸ : دهلی‌جدید ۲۳ اپریل‌ ـ پنج‌ عضو یك‌ خانواده‌ به‌ شمول‌ سه‌ طفل‌ بخاطر فقری‌ كه‌ گریبانگیر شان‌ بود در دهلی‌ دست‌ به‌ خودكشی‌ زده‌اند. یكی‌ از اعضای‌ خانواده‌ به‌ «هندوستان ‌تایمز» اظهار داشت‌: «این‌ خانواده‌ منبع‌ عاید منظمی‌ نداشته‌ و تمام‌ پول‌ شان‌ بالای‌ عضو مسن‌ خانواده‌ كه‌ كور است‌ مصرف‌ می‌شد.» پولیس‌ اظهار داشت‌ كه‌ یادداشتی‌ مبنی‌ بر خودكشی‌ یك‌ طفل‌ ۱۴ ساله‌ از همان‌ سه‌ طفل‌ بدست‌ آورده‌ است‌.

رام‌نائیك‌ وزیر پلان‌ هند در ۳ جون‌ ۱۹۹۸: «۳۷/۳۲۰ میلیون‌ نفر زیر خط‌ فقر بسر می‌برند.» دیوراج‌ روزنامه‌نگار گزارش‌ داد كه‌ دهقانان‌ فقیر در سراسر هند با بلعیدن‌ ادویه‌ ضد حشرات‌ خودكشی‌ می‌كنند.

و بنابر «فرنتیرپست‌» ۱۹ جولای‌ ۱۹۹۸، در پاكستان‌ ۳۰ میلیون‌ نفر زیر خط‌ فقر زندگی‌ دارند و به‌ علت‌ وجود فیودالیزم‌ میزان‌ برداشت‌ از هر هكتار زمین‌ در پنجاب‌ پاكستان‌ نصف‌ ایالت‌ پنجاب‌ هند و یكسوم‌ كوریا می‌باشد.

نیروی‌ هستوی‌ شدن‌ هند و پاكستان‌ به‌ هیچوجه‌ به‌ معنی‌ همترازی‌ اینها با قدرت‌های‌ پیشرفته‌ هستوی‌ نیست‌. تنها امریكا و روسیه‌ دارای‌ هزاران‌ سلاح‌های‌ هستوی‌ بوده‌ و هر نقطه‌ این‌ دو سرزمین‌ آسیایی‌ را می‌توانند هدف‌ قرار دهند.

از رقابت‌ مرگبار تسلیحات‌ بین‌ پاكستان‌ و هندوستان‌ قدرت‌های‌ غربی‌ استفاده‌ می‌برند و انفجارهای‌ اخیر آنها نیز از دیده‌ قدرت‌های‌مزبور پوشیده‌ نبوده‌ است‌. در سالهای‌ رقابت‌ بین‌ امریكا و روسیه‌ و چین‌، امریكا مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ دانشمندان‌ هسته‌ای‌ هندوستان‌ را كمك‌ كرد و به‌ همین‌ گونه‌ راكتورهای‌ هند با مواد و تكنولوژی‌ قاچاق‌ شده‌ از امریكا، اروپا، روسیه‌ و اسرائیل‌ به‌ كار افتید. بنابر نوشته‌ی‌ «واشنگتن‌پست‌»، هندوستان‌ از راكتورهایی‌ كه‌ از كانادا و امریكا دریافت‌ داشته‌ بود، پلاتونیم‌ قابل‌ استفاده‌ در بمب‌ را بدست‌ آورد. (به‌ نقل‌ از «فرنتیرپست‌»، ۱۹ جون‌ ۱۹۹۸)

آزمایشات‌ هستوی‌ هندوستان‌ و پاكستان‌ برای‌ هزارویكمین‌ بار ثابت‌ ساخت‌ كه‌ چگونه‌ كشورهای‌ امپریالیستی‌،كشورهای‌ عقب‌مانده‌ را به‌ هر شكلی‌ شده‌ در تقابل‌ با هم‌ نگه‌می‌دارند تا آنها را همواره‌ تحت‌ انقیاد داشته‌ استثمار كنند. درعینحال‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ كه‌ خود دارای‌ انبارهایی‌ عظیم‌ از سلاحهای‌ هسته‌ای‌ اند و مثلاً امریكا جهت‌ تكامل‌ سلاحهای‌ هسته‌ای‌اش‌ بیشتر از دوران‌ جنگ‌ سرد (۳۵ بلیون‌ دالر درسال‌) به‌ مصرف‌ می‌رساند، علیه‌ هند و پاكستان‌، تعزیرات‌ اقتصادی‌ وضع‌ خواهند كرد كه‌ جز ایجاد فشار بیشتر بر توده‌های‌ رنجبر شبه‌قاره‌ و محروم‌ ساختن‌ دو كشور از دسترسی‌ به‌ تكنولوژی‌ پیشرفته‌، هدف‌ دیگری‌ را از پیش‌ نخواهد برد.

بهرحال‌ قدرمسلم ‌اینست‌ كه‌ مسابقه‌ تسلیحاتی‌ جدید هندوستان‌ و پاكستان‌ برای‌ هر دو ملت‌ انواع‌ مصیبت‌ به‌ بار آورده‌ و موجب‌ دشواریهای‌ تازه‌ی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ وخیمی‌ خواهد گردید.

Genocide in India
اگر میلیونها نفر در «بزرگترین‌ دموكراسی‌ جهان‌» از گرسنگی‌ و بی‌پناهی‌ می‌میرند، هزاران‌ تن‌ دیگر وابسته‌ به‌ طبقات‌ محروم‌ توسط‌ بالایی‌ ها قصابی‌ می‌شوند. عكس‌ اجسادی‌ از ۲۰ نفر متعلق‌ به‌ كاست‌ پایینی‌ را نشان‌ می‌دهد كه‌ توسط‌ زمینداران‌ كاست‌ بالایی‌ در ایالت‌ بیهار سلاخی‌ شده‌ اند«طلبه‌ كرام»‌ بینی‌ تان‌ را پاك‌ كنید!

در جریان‌ عكس‌العمل‌های‌ دولت‌ های‌ مختلف‌ در ارتباط‌ به‌ آزمایش‌های‌ هسته‌ای‌ پاكستان‌، مطبوعات‌ این‌ كشور در ۲۵ جون‌ ۱۹۹۸ از برخورد «امارت‌ اسلامی‌ طالبان‌» هم‌ گزارش‌ دادند كه‌ گویا چلی‌های‌ كرام‌ با آنكه‌ دست‌ زدن‌ به‌ آزمایش‌ را حق‌ پاكستان‌ مقابل‌ تهدیدهای‌ هندوستان‌ دانسته‌اند اما از پاكستان‌ توقع‌ خویشتن‌داری‌ كرده‌اند تا مسابقات‌ هسته‌ای‌ گسترش‌ نیابند!

در برابر این‌ بی‌شرمی‌ ملاهای‌ تا مغزاستخوان‌ ضد علم‌ و ضد آزادی‌ و ضد زن‌ كه‌ به‌ خود اجازه‌ اظهار نظر روی‌ مسایلی‌ از این‌ قبیل‌ را هم‌ می‌دهند هیچ‌ گپی‌ مناسب‌ نخواهد بود جز اینكه‌ به‌ آنان‌ گفته‌ شود: بینی‌ تان‌ را پاك‌ كنید!