سرطان ۱۳۷۷ – جولای ۱۹۹۸

شماره مسلسل ۴۹

Payam-e-Zan (Women's Message)

طالبان‌ را سی‌آی‌ای‌ به‌ میدان‌ آورده‌ است‌

...

سردار عالم‌ عضو پارلمان‌ ایالتی‌ سابقه‌ در پاسخ‌ به‌ یك‌ سوال‌ در رابطه‌ با افغانستان‌ اظهار داشت‌: «طالبان‌ به‌ اسلام‌ وفادار اند، اما تعداد اینان‌ محدود است‌ در حالیكه‌ تعداد جاسوسان‌ كمونیست‌ها و ایالات‌ متحده‌ از آنان‌ پیشی‌ می‌گیرد.»

او گفت‌: «جماعت‌ اسلامی‌ از قوانین‌ اسلامی‌ایكه‌ توسط‌ طالبان‌ اشاعه‌ داده‌ می‌شود، حمایت‌ می‌كند اما ما ملاحظاتی‌ نیز داریم‌. طالبان‌ توسط‌ سی‌آی‌ای‌ معرفی‌ شدند، پس‌ چطور می‌توان‌ تصور كرد كه‌ ایالات‌ متحده‌ خواهان‌ برقراری‌ اسلام‌ در افغانستان‌ خواهد بود.

تاریخ‌ شاهد است‌ كه‌ جماعت‌ اسلامی‌ از تمامی‌ رهبران‌ جهادی‌ و گروههای‌ اسلامی‌ به‌ استثنای‌ رشیددوستم‌، حمایتش‌ را اعلام‌ نموده‌ است‌.» او گفت‌ كه‌ خودش‌ ۱۵ سال‌ تمام‌ از نزدیك‌ با رهبران‌ افغان‌ آشنا بوده‌ و رهبران‌ فدایی‌ جهاد را بخوبی‌ می‌شناسد. وی‌ خاطرنشان‌ ساخت‌ كه‌ یگانه‌ راه‌ حل‌ صلح‌آمیز جنگ‌ در افغانستان‌ اتحاد بین‌ رهبران‌ افغان‌ است‌.