In this issue
اسد ۱۳۷۶ ـ اگست ۱۹۹۷
شماره مسلسل ۴۶ Payam-e-Zan


معمر قذافی با اردوی زنانش
قذافی در کنار حسنی مبارک با بادیگار زنش

قذافی و اردوی زنانش

بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه (۴ جون ۱۹۹۴)، معمر قذافی در سفر پنج روزه‌اش با ۱۲ بادیگارد زن همراهی می‌شد. او ایجاد فرقه‌ای متشكل از دختران باكره را در ۱۹۸۱ اعلام كرد. دخترانی كه نه حق دارند ازدواج كنند و نه بچه‌دار شوند و نه تكالیف خانوادگی را بدوش داشته باشند. و زمانی كه قذافی با اعتراض خانواده‌ها روبرو شد، آنها را متهم به «خیانت‌» نموده و از وجود امپریالیزم در درون خانواده‌ها سخن گفت!

آیا چوچه پیروان خاین و دم‌بریده‌ی افغانی وی در لیست عوامفریبی‌های رذیلانه‌ی شان این بازی پدر خوانده را هم منظور كرده و روزی تشكیل «اردوی اسلامی زنان‌» را اعلام خواهند داشت‌؟Qazafi
ما نمی‌گوییم آقای قذافی به چوكره ‌های كثیف بنیادگرایش در افغانستان تا سطح بوسیدن دست زنان‌، ادب و تهذیب را یاد بدهد. فقط بد نیست آن تبهكاران خاین را با انسانیت آشنا بسازد تا این رفتار خودش صرفاً تظاهر به احترام به زن و عوامفریبی‌ای كهنه شده حساب نگردد.

نبرد پدر قذافی علیه شامپوها

قذافی در «مبارزه‌» علیه «شیطان‌» های بزرگ و كوچك به كشف تازه‌ای رسیده است‌. او در ۲۸ می ۱۹۹۶ خطاب به اعراب اعلام داشت كه سر خود را با صابون بشویند و از مصرف شامپوی ساخته شده با تخم مرغ این «رسم شیطانی غرب‌» اجتناب ورزند. وی در كنفرانسی از محصلان در پوهنتون قاهره گفت‌: «من به آنان (سازندگان شامپو باتخم مرغ یا شیردر لیبیا) گفتم كه محصولات مذكور كار شركتهای شیطانی غرب بوده و هدف آنها اینست كه با آنچنان تولیدات پوچ سودهای كلانی كمایی كرده و كودكان جهان سوم را از شیر و تخم محروم سازند(...) اگر ما عربها در این زمینه‌ها به دنباله روی از غرب بپردازیم هرگز پیشرفت نخواهیم كرد.»

با ادامه اینگونه «موعظه‌های انقلابی‌» قذافی منتظر باشیم كه برادران جنایتكارش در افغانستان بخصوص «طلبه كرام‌»، فردا پیراهن و تنبان شان را هم دور بیندازند و به خوردن علف رو بیاورند تا كار كشیدن «شیطان‌» از روح شانرا بكلی یكسره كرده باشند!