In this issue
اسد ۱۳۷۶ ـ اگست ۱۹۹۷
شماره مسلسل ۴۶ Payam-e-Zanشیماـ پشاور، (۱)

پیشنهادی به غ‌. ملكزاده‌،
فردی كه به بل‌كلنتن نامه نوشت‌ ‌The US crimes in Iraq, 200000 Iraqi people were killed in the Gulf War
«فرشته نجات» در عظیم ترین آزمایشات سلاحهایش بیش از ۲۰۰ هزار عراقی بیگناه را کشت و به اثر تعزیرات شدید اقتصادی در این ۵ سال میلیونها کودک و بیمار عراقی از کمبود غذا و دارو جان سپرده اند.

من منحیث یك زن آزادیخواه از موضعگیری قاطع و افشاگرانه «پیام زن‌» نسبت به نامه ماری طبیبی به رئیس جمهور امریكا شدیداً پشتیبانی می‌كنم‌. اگر«پیام زن‌» به افشای رسوایی‌های ننگین ازینگونه نپردازد در حد نشریه‌ای سقوط می‌كند كه صرفاً پشت مردها و اشتباهات خیانت آمیز آنان را گرفته و اما زنان را هر چه بگویند و یا انجام دهند بخاطر فقط «گل روی‌» زن بودن شان معاف خواهد كرد.

بهرحال در مورد ماری جان طبیبی و قبله گاه معنویش چیزی اضافه نمی كنم لیكن می‌خواستم از طریق «پیام زن‌» به آقای غ‌. ملكزاده بگویم كه اكنون كه خدا دعای خالصانه او را پذیرفته و بل‌كلنتن (۲) مجدداً به ریاست جمهوری انتخاب شد در نامه دومی به خدای ثانی‌اش چی خواهد نوشت و از او طالب چه چیزی خواهد شد؟

من به نوبه خود برای جناب غ‌. ملكزاده پیشنهادی دارم‌: ایشان بهتر است در زارنامه‌ی آینده خطاب به مولایش نه صد دل كه یكدل از او بخواهد كه لشكرهای از تفنگداران امریكا را با تمام سازوبرگ پیشرفته‌ی نظامی به افغانستان بفرستد تا حكومتی متشكل از جیره خواران و گدی‌گك‌های جهادی قدیمی و جدید سی‌آی‌ای را درست‌كرده و خود آقای ملكزاده را هم به عنوان «رئیس جمهور غیر دست‌نشانده‌» و صاحبان نشریاتی كه نامه اش را به چاپ رسانده‌اند به‌عنوان مشاورین مطبوعاتی وی به جهانیان معرفی دارد كه انشأاله آغاز شیرین گشایشی در كارها خواهد بود. به این ترتیب هیچ كه نشود لااقل غ‌. ملكزاده و همكاران اجر خدمت عظیم تاریخی و فراموش نشدنی شان‌دایر بر آنچنان نامه نویسی به یك سیاستمدار «مدبر، آگاه و مسئول‌» جهان را خواهند گرفت‌.

راستی‌مگر حیف نیست كه مغزها و شخصیت‌هایی از نوع غ‌.ملكزاده‌ها و ماری طبیبی‌ها سپاسگزاری وسیع ملت را ندیده دار فانی را وداع گویند؟

------------
۱- درین باره چند نامه دیگر هم رسیده كه از نشر آنها صرفنظر نمودیم‌.

۲ ـ غ‌. ملكزاده در پایان نامه‌اش به پرزیدنت كلنتن اینطور رو بخاك افتاده و التجاء كرده بود: «آقای رئیس جمهور! بیائید از نفوذ و امكانات وسیع خود استفاده كنید تا حكومت وحشت‌، دهشت‌، غارت و بربریت از دوش ملت ما برداشته شود و غمنامه افغانستان دیگر پایان گیرد. با ادای این وجایب شما ماهم دعا می كنیم شما در دروه آینده‌ریاست جمهوری امریكا پیروز شوید.»